Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

5
Correctie bij de stemming over de motie Koerhuis c.s.(Kamerstuk 32 847, nr. 621)
7
VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 03/03)
8
VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)
9
VAO Jemen (AO d.d. 04/03)
10
VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)
11
VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)
12
Het lid Van Raan: dertigledendebat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken over de Europese Klimaatwet
13
Het lid Hijink: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus
14
Het lid Hijink: verzoek het dertigledendebat over de sluiting van de Hoenderloo Groep om te zetten in een debat en deze volgende week in te plannen, voorafgegaan door de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Hoenderloo Groep (n.a.v. Omroepgelderland.nl, 4 maart 2020)

15
Het lid Bosman: Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de volstrekt ongepaste uitspraak van het OM in de Telegraaf dat bij een bombardement sprake is van moord (Algemeen Dagblad, 4 maart 2020)

16
Het lid Wassenberg: vooraankondiging VAO RBZ/Handel (AO d.d. 05/03), donderdag te houden