Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 maart 2020
14:40 - 14:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Correctie bij de stemming over de motie Koerhuis c.s.(Kamerstuk 32 847, nr. 621)

 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 03/03)

 8. 8

  VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

 9. 9

  VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

 10. 10

  VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)

 11. 11

  VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

 12. 12

  Het lid Van Raan: dertigledendebat met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken over de Europese Klimaatwet

 13. 13

  Het lid Hijink: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus

 14. 14

  Het lid Hijink: verzoek het dertigledendebat over de sluiting van de Hoenderloo Groep om te zetten in een debat en deze volgende week in te plannen, voorafgegaan door de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Hoenderloo Groep (n.a.v. Omroepgelderland.nl, 4 maart 2020)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Bosman: Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de volstrekt ongepaste uitspraak van het OM in de Telegraaf dat bij een bombardement sprake is van moord (Algemeen Dagblad, 4 maart 2020)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Wassenberg: vooraankondiging VAO RBZ/Handel (AO d.d. 05/03), donderdag te houden