Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Opnieuw aan te houden moties

7
Het lid Van den Berg: verzoek uitstel stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid (punt 16 op de Stemmingslijst)
8
VAO Leefomgeving (AO d.d. 20/02)
9
VAO Politie (AO d.d. 20/02)
10
VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR) (31936, nr. 715)
11
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang geld heeft gegeven aan een klimaatscepticus (Ftm.nl, 22 februari 2020)

12
Het lid Kuik: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Scholen bezorgd om criminelen die leerlingen ronselen’ (Nos.nl, 22 februari 2020)

13
15
Het lid Wilders: hoofdelijke stemming voor een debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het lekken uit de ministerraad van ministers die elkaar beschimpen, verraden en beledigen, de regie die totaal ontbreekt bij dit kabinet dat zijn einde ziet naderen (Telegraaf, columns Wouter de Winther, 18 en 25 februari 2020): VERWORPEN (59-70)

16
Het lid Emiel van Dijk: vooraankondiging VAO Extra JBZ raad (AO 03/03)
17
18
Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over dubieuze fraude-opsporing door de Belastingdienst (Rtlnieuws.nl, 28 februari 2020)

19
Het lid Kuiken: verzoek het debat over een nieuwe migratiecrisis spoedig in te plannen
20
Het lid Beckerman: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Tweede Kamer: ‘Meer druk zetten op brandveiligheid flats’’ (Parool.nl, 3 maart 2020)
21
Het lid Van der Graaf: verzoek het debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken spoedig te agenderen en de minister van Justitie en Veiligheid hierbij uit te nodigen n.a.v. het bericht ‘Anorexiacoach is vaak uit op bloot en seks’ (Nrc.nl, 2 maart 2020)