Plenair debat

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat