Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

5
Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Vergroeningsbeleid van de Europese Unie is mislukt’ (Volkskrant.nl, 19 februari 2020)
6
Het lid Leijten: verzoek morgen te stemmen over de motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/02)
7
Opnieuw aan te houden moties

8
Correctie bij de stemming over de motie-Van Wijngaarden c.s. (Kamerstuk 29279, nr. 569)
9
VSO Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018 (29538, nr. 313)
10
VSO Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit inzake introductie rookverbod op terreinen van onderwijsgebouwen en -inrichtingen (32011, nr. 77)