Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 februari 2020
14:20 - 14:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Wassenberg: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Vergroeningsbeleid van de Europese Unie is mislukt’ (Volkskrant.nl, 19 februari 2020)

 6. 6

  Het lid Leijten: verzoek morgen te stemmen over de motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/02)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Correctie bij de stemming over de motie-Van Wijngaarden c.s. (Kamerstuk 29279, nr. 569)

 9. 9

  VSO Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018 (29538, nr. 313)

 10. 10

  VSO Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit inzake introductie rookverbod op terreinen van onderwijsgebouwen en -inrichtingen (32011, nr. 77)