Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Aanpak van bedreiging en stalking
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt"
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Stenogram
Download Stemming motie Dieren in de veehouderij
Stenogram
Download Stemming Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang
Stenogram
Download Stemmingen moties Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Stemmingen moties Implementatie tweede herziening Richtlijn energieprestatie gebouwen
Stenogram
Download Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang
Stenogram
Download Stemmingen moties NVWA
Stenogram
Download Stemmingen moties Bouwopgave
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Verloop van de jaarwisseling
Stenogram
Download Stemmingen Wet digitale overheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Zeden
Stenogram
Download Stemming motie Slotwet EZK, LNV en het Diergezondheidsfonds (LNV-deel)
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet digitale overheid
Stenogram
Download Stemming Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Stenogram
Download Stemmingen moties Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 18 februari 2020

Te behandelen zaken

2
Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972)

3
Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

4
Moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

5
Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)

6
Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang

7
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (35283)

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

12
Moties ingediend bij het VAO Zeden

15
Moties ingediend bij Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

16
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155)

17
Aangehouden motie ingediend bij Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

19
Moties ingediend bij het debat over de NVWA

21
Aangehouden motie ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap