Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 7. 7

  VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 06/02)

 8. 8

  VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

 9. 9

  VAO Medisch zorglandschap (AO d.d. 06/02)

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden

 11. 11

  AFVOEREN: VAO Belastingdienst

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over een mazelenuitbraak op Urk

 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van der Molen: verzoek uitstel Stemmingen over de Wet Digitale Overheid (punten 17 en 18 op de Stemmingslijst)

 15. 15

  Het lid Yesilgöz-Zegerius: verzoek uitstel Stemmingen over de moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling (punt 19 op de Stemmingslijst)

 16. 16

  Het lid Renkema: verzoek uitstel Stemmingen Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (punten 26 en 27 op de Stemmingslijst)

 17. 17

  Het lid Smeulders: verzoek uitstel Stemmingen over de moties ingediend bij VAO Bouwopgave (punt 9 op de Stemmingslijst)

 18. 18

  Het lid Kröger: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen’ (Destentor.nl, 7 februari 2020)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Aalst: dertigledendebat met de minister voor Milieu en Wonen over het bericht ‘Omvorming ProRail naar zbo haalt dingen overhoop die werken’ (Spoorpro.nl, 6 februari 2020)

 20. 20

  Het lid Jansen: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Zieke vrouw aan boord vlucht vanuit Hongkong naar Schiphol’ (Telegraaf.nl, 8 februari 2020)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen’ (Nrc.nl, 9 februari 2020)

 22. 22

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Mbo'er met migratieachtergrond vindt nog altijd minder snel werk’ (Nos.nl, 10 februari 2020)

 23. 23

  Het lid De Groot: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Noordzeeakkoord: meer windmolens en natuur, minder plek voor visserij’ (Vroege vogels, 9 februari 2020)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Belhaj: brief van de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie had in 2014 al richtlijn voor compensatie burgerslachtoffers Irak’ (Nos.nl, 10 februari 2020)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Markuszower: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Woede om list bij justitie’ (Telegraaf, 11 februari 2020)

  Loading data
 26. 26

  Het lis Smeulders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het tekort aan woningen n.a.v. het bericht ‘Makelaars: amper nog huurhuis onder €1000’ (Telegraaf.nl, 11 februari 2020)