Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 06/02)
8
VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)
9
VAO Medisch zorglandschap (AO d.d. 06/02)
10
AFVOEREN: Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden
11
AFVOEREN: VAO Belastingdienst
12
AFVOEREN: Debat over een mazelenuitbraak op Urk
14
Het lid Van der Molen: verzoek uitstel Stemmingen over de Wet Digitale Overheid (punten 17 en 18 op de Stemmingslijst)
15
Het lid Yesilgöz-Zegerius: verzoek uitstel Stemmingen over de moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling (punt 19 op de Stemmingslijst)
16
Het lid Renkema: verzoek uitstel Stemmingen Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (punten 26 en 27 op de Stemmingslijst)
17
Het lid Smeulders: verzoek uitstel Stemmingen over de moties ingediend bij VAO Bouwopgave (punt 9 op de Stemmingslijst)
19
Het lid Van Aalst: dertigledendebat met de minister voor Milieu en Wonen over het bericht ‘Omvorming ProRail naar zbo haalt dingen overhoop die werken’ (Spoorpro.nl, 6 februari 2020)
21
Het lid Van Gerven: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen’ (Nrc.nl, 9 februari 2020)
22
Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Mbo'er met migratieachtergrond vindt nog altijd minder snel werk’ (Nos.nl, 10 februari 2020)
23
25
Het lid Markuszower: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Woede om list bij justitie’ (Telegraaf, 11 februari 2020)

26
Het lis Smeulders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het tekort aan woningen n.a.v. het bericht ‘Makelaars: amper nog huurhuis onder €1000’ (Telegraaf.nl, 11 februari 2020)