Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
Stenogram
Download Stemming brief Parlementair onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties
Stenogram
Download Stemmingen Wet toetreding zorgaanbieders
Stenogram
Download Stemmingen Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Paspoortwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Toerisme
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet toetreding zorgaanbieders
Stenogram
Download Stemmingen moties Mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Vliegen boven conflictgebieden
Stenogram
Download Stemming brief Toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen en bedrijfsfinanciering
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Groeibrief van het kabinet
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 11 februari 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan
Stenogram
Download Stemmingen moties Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
Stenogram
Download Stemmingen moties Woondeals
Stenogram
Download Stemmingen moties Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties De toekomst van werk

Te behandelen zaken

1
Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34767)

2
Moties ingediend bij de Wet toetreding zorgaanbieders

3
Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768)

9
Moties ingediend bij het VAO Toerisme

10
Moties ingediend bij het VAO Vliegen boven conflictgebieden

11
Moties ingediend bij het VAO Woondeals

13
Moties ingediend bij het VAO Omgevingswet

15
Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972)

16
Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

17
Moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

18
Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

20
Brief van het Presidium over een voorlichtingsverzoek aan de afdeling advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (Kamerstuk 32411-11)

21
Moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan

23
Moties ingediend bij het debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

24
Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)

25
Motie ingediend bij Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang