Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
Het lid Van Nispen: verzoek het debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC en het debat over het bericht dat onder druk van topambtenaren rapporten van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid jarenlang zouden zijn aangepast samen te voegen inclusief uitbreiding van de spreektijd
7
Het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Rechtspraak.nl, 5 februari 2020)

9
VSO Investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30821-101)
10
VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (AO d.d. 04/02)
11
VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (34985-51)
12
Opnieuw aan te houden moties