Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 februari 2020
14:00 - 14:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van Nispen: verzoek het debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC en het debat over het bericht dat onder druk van topambtenaren rapporten van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid jarenlang zouden zijn aangepast samen te voegen inclusief uitbreiding van de spreektijd

 7. 7

  Het lid Buitenweg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Rechtspraak.nl, 5 februari 2020)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Brenk: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de afvaldump door Rijkswaterstaat (Bnnvara.nl, 30 januari 2020)

  Loading data
 9. 9

  VSO Investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30821-101)

 10. 10

  VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (AO d.d. 04/02)

 11. 11

  VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (34985-51)

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data