Plenair debat : VSO Implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (32757, nr. 157)

De vergadering is geweest

11 februari 2020
19:45 - 20:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data