Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)
6
VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12)
7
VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293-497)
9
Inhandenstelling

10
Het lid Van der Lee: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister-president over de uitslag van de Urgenda-zaak

11
Het lid Klaver: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over het verloop van oud en nieuw

12
Het lid Jansen: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht het bericht ‘Zorggeld naar edelstenen, wapens en Rolexen’ (Telegraaf.nl, 20 december 2019)
13
Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat personeelstekorten in ziekenhuizen tot gevaarlijke situaties leiden (Rtlnieuws.nl, 4 januari 2020)
16
Het lid Ouwehand: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de op handen zijnde alomvattende vrijhandelsovereenkomst met Thailand (n.a.v. het tv-programma Gefileerd)

17
Het lid Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’ (Nrc.nl, 27 december 2019)

18
Het lid Wiersma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

20
Het lid Wiersma: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Technologiebedrijven zijn wapen en speelbal geworden in geopolitieke strijd’ (Volkskrant.nl, 7 januari 2020)
21
Het lid Otterloo namens Krol: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten (AD, 30 december 2019)

22
Het lid Paternotte: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘SCP: Nederlander van andere komaf is niet geïntegreerd, volgens de autochtoon’ (Nrc.nl, 29 december 2019)
23
Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over de uitspraken van de minister dat de groei van de kosten van de zorg niet houdbaar zijn (AD, 2 januari 2020)

24
Het lid Van Weyenberg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘Banken bevriezen rekeningen van Nederlandse toeval-Amerikanen’ (Nos.nl, 5 januari 2020)

26
Het lid Jasper van Dijk: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Prijzen in 2019 het hardst gestegen in 17 jaar’ (Nos.nl, 9 januari 2020)
28
Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het 10 puntenplan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw (Dewegvooruit.nl)

29
Het lid Snels: debat met de minister-president en de minister van Financiën over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst, te houden voor de benoeming van een nieuwe staatssecretaris