Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

19 december 2019
23:10 - 0:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het interpellatiedebat over het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO CBR

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Forensisch onderzoek

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Personen- en familierecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35350-B)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Najaarsnota 2019 (35350)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het debat over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  aangehouden motie ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stikstofbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma

  Loading data

  Loading data