Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota:

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: VAO Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie

 9. 9

  Het lid Kuiken: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af’ (Nos.nl, 13 december 2019)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Martin Bosma: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt een staartje’ (Telegraaf.nl, 13 december 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd (Telegraaf, 13 december 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de Nederlandse bevolking explosief groeit door de komst van allochtonen en Nederlanders daarmee vreemden in eigen land dreigen te worden (Rtlnieuws.nl, 17 december 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Gijs van Dijk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een werkweek van 30 uur voor alle werkenden (Telegraaf.nl, 14 december 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Gezondheid van zwaarst getroffen Groningers in aardbevingsgebied is verbeterd, maar blijft zorgwekkend’ (Rtvnoord.nl, 16 december 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Karabulut: interpellatie met de minister van Defensie, nog deze week te houden, voorafgegaan door een brief, over het bericht dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de burgerdoden bij de luchtaanval op Hawija omdat CENTCOM wel degelijk een definitief onderzoeksrapport zou hebben opgesteld (Nporadio1.nl, 16 december 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Dik-Faber: verzoek ook de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor het debat over het aantal daklozen in Nederland

  Loading data
 17. 17

  Het lid Sjoerdsma: vooraankondiging VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 19/12), in de eerste week na het kerstreces

 18. 18

  Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Nederland duikelt op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen’ (Nos.nl, 17 december 2019)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van der Molen: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’ (Tubantia.nl, 12 december 2019)

  Loading data
 21. 21

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data