Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
Stenogram
Download Stemmingen moties Iran
Stenogram
Download Stemmingen moties Dieren in de veehouderij
Stenogram
Download Stemmingen Maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage
Stenogram
Download Stemming motie MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Functioneren rijksdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Herijking ouderschap
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet taal en toegankelijkheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage
Stenogram
Download Stemmingen Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2020
Stenogram
Download Stemmingen Wet taal en toegankelijkheid
Stenogram
Download Stemming motie Europese top van 12 en 13 december 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Transportraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Kansspelen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wadden
Stenogram
Download Stemming motie IGJ
Stenogram
Download Stemmingen moties Middelbaar beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen moties Dienst Uitvoering Onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationale rechtsorde in het digitale domein
Stenogram
Download Stemming motie Natuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Gesubsidieerde rechtsbijstand
Stenogram
Download Stemmingen moties Techniekpact
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapporten ILT en RIVM over GenX en Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende grond en baggerspecie
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2020
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemming Concessie landelijke publieke mediadienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Inschattingsfouten van instanties bij begeleiding van dader metromoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen moties Wapenexportbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierenwelzijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Circulaire economie

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend bij het VAO Middelbaar beroepsonderwijs

10
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) (35282)

11
Moties ingediend bij de Wet taal en toegankelijkheid

15
Moties ingediend bij het VAO Kansspelen

17
Moties ingediend bij het VAO Wadden

20
Moties ingediend bij het VAO Maritiem

21
Moties ingediend bij het VAO Spoor

23
Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

24
Moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

30
Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

31
Moties ingediend bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

32
Moties ingediend bij het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX en het VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

35
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

37
Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

38
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020