Plenair debat : Debat over de Europese Green Deal

De vergadering is geweest

25 juni 2020
10:16 - 15:04 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  Loading data
 2. 2

  Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Europese Green Deal

  Loading data
 4. 4

  EU-voorstel: Verordening Just Transition Fund COM (2020) 22

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Just Transition Mechanism

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data