Plenair debat

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet versterken positie mbo-studenten
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken