Te behandelen zaken

9
Moties ingediend tijdens het debat