Plenair debat

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
De volgende voorstellen van wet:

4
Brieven regering:

8
Opnieuw aan te houden moties

9
VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11)
10
VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)
11
VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)
12
Het lid Van Toorenburg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Twee verdachten aangehouden om voorbereiden aanslag in Nederland’ (Rtlnieuws.nl, 26 november 2019)

13
Het lid Voordewind: verzoek tot uitstel behandeling van het debat over CETA en het debat over het strategisch partnerschap met Canada en deze beide onderwerpen na het reces ook in aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken te behandelen
14
Het lid Ploumen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Inspectie: patiënt liep risico’s na faillissement Slotervaartziekenhuis’ (Volkskrant.nl, 26 november 2019)

15
Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: verzoek 3 december te stemmen over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn (35233) en 5 december te stemmen over de Spoedwet aanpak stikstof (35347) en de Tijdelijke noodwet stikstof (35333)