Plenair debat : Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 november 2019
14:00 - 14:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brief:

  Loading data
 6. 6

  Overig:

  Loading data
 7. 7

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11)

 10. 10

  VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11)

 11. 11

  VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

 12. 12

  Het lid Van Toorenburg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Twee verdachten aangehouden om voorbereiden aanslag in Nederland’ (Rtlnieuws.nl, 26 november 2019)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Voordewind: verzoek tot uitstel behandeling van het debat over CETA en het debat over het strategisch partnerschap met Canada en deze beide onderwerpen na het reces ook in aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken te behandelen

 14. 14

  Het lid Ploumen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Inspectie: patiënt liep risico’s na faillissement Slotervaartziekenhuis’ (Volkskrant.nl, 26 november 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: verzoek 3 december te stemmen over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn (35233) en 5 december te stemmen over de Spoedwet aanpak stikstof (35347) en de Tijdelijke noodwet stikstof (35333)

 16. 16

  Het lid Helder: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Amsterdam: politieteams weg, bureaus dicht’ (Nrc.nl, 27 november 2019)

  Loading data
 17. 17

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data