Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein (33694-52)

 9. 9

  Het lid Van Raan: dertigledendebat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het proces rond (de geplande opening van) Lelystad Airport (Destentor.nl, 22 november 2019)

 10. 10

  Het lid Van Raan: verzoek de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit te nodigen bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35234 t/m 237)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kwint: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat zestien Amsterdamse basisscholen een week dichtgaan vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 25 november 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Marijnissen: verzoek het debat over het bericht dat de minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak zo spoedig mogelijk in te plannen

 13. 13

  Het lid Futselaar: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord

 14. 14

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de aanwezigheid van de minister bij de ALV van de organisatie van varkenshouders, waar hij blijkens het twitterverslag boeren heeft opgeroepen tot diefstal, leugens heeft verspreid en aan ophitsing heeft gedaan (Twitter, 25 november 2019)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Weyenberg: verzoek deze week nog te stemmen over de Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294)

 16. 16

  Correctie bij de stemming over de gewijzigde motie Dik-Faber c.s. (35300-VII, nr. 81)