Plenair debat : VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

De vergadering is geweest

11 december 2019
21:20 - 21:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data