Plenair debat

Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019
Stenogram
Download Stemmingen Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2020
Stenogram
Download Stemming Bronbelasting 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2020
Stenogram
Download Stemmingen Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
Stenogram
Download Stemming Harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten
Stenogram
Download Stemmingen Overige fiscale maatregelen 2020
Stenogram
Download Stemmingen Belastingplan 2020
Stenogram
Download Stemmingen Fiscale maatregelen Klimaatakkoord
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
Stenogram
Download Stemming motie Snelle oplossing van de stikstof- en pfas-problematiek

Te behandelen zaken

1
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302)

3
Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2020