Plenair debat : Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

De vergadering is geweest

13 november 2019
15:45 - 23:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Belastingplan 2020 (35302)

  Loading data
 2. 2

  Overige fiscale maatregelen 2020 (35303)

  Loading data
 3. 3

  Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35304)

  Loading data
 4. 4

  Wet bronbelasting 2021 (35305)

  Loading data
 5. 5

  Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35306)

  Loading data
 6. 6

  Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35307)

  Loading data
 7. 7

  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241)

  Loading data
 8. 8

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255)

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de woningmarkt

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het Belastingplan op 12 november 2019

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2019, over de klokkenluidersbrief van dhr. Niessen

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ingetrokken amendement

  Loading data