Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Opnieuw aan te houden moties:

4
VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)
5
VAO Maatschappelijk middenveld (AO d.d. 07/11)
6
VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11)
7
VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)
8
VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35000-XIII, nr. 84)
9
Het lid Wassenberg: vooraankondiging VSO Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019, nog deze week inclusief stemmingen
10
Het lid Van Ojik namens Diks: verzoek het VAO Maatschappelijk middenveld (AO d.d. 07/11) nog deze week in te plannen
11
Het lid Marijnissen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het bericht dat de minister-president het zich niet kan herinneren dat hij geïnformeerd werd over 70 burgerdoden in Hawija, Irak, als gevolg van een Nederlands bombardement (Nu.nl, 6 november 2019)

13
15
Het lid De Graaf: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IS-vrouwen winnen zaak tegen de staat: kinderen moeten worden teruggehaald’ (Rtlnieuws.nl, 11 november 2019)