Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

3
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

4
Aangehouden motie ingediend bij het debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
5
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020