Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)
7
Het lid Van der Graaf: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over de Turkse inval in Syrië (Nos.nl, 9 oktober 2019)

9
Toevoegen aan de agenda van de Kamer