Plenair debat : Hamerstuk: Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

De vergadering is geweest

3 oktober 2019
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

    Loading data