Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

16 mei 2019
13:00 - 13:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Het lid Groothuizen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Havenpersoneel werkte onderzoek naar corruptie tegen’ (Ad.nl, 15 mei 2019)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de grootschalige, langjarige en structurele fraude met mestvergisting, waarbij slachtafval en chemisch afval worden bijgemengd (Nrc.nl, 15 mei 2019)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Ministerie ‘verdoezelt’ zware misdrijven door asielzoekers’ (Ad.nl, 16 mei 2019)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Laan-Geselschap: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huawei mogelijk betrokken bij Chinese spionage in Nederland’ (Volkskrant.nl, 16 mei 2019)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Wilders: verzoek hoofdelijk te stemmen om vanavond het debat over het bericht ‘Ministerie ‘verdoezelt’ zware misdrijven door asielzoekers’ (Ad.nl, 16 mei 2019) in te plannen (verworpen 23-116)

 10. 10

  VAO Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs (AO d.d. 15/05)

 11. 11

  VAO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan (AO d.d. 15/05)

 12. 12

  VAO Turkije (AO d.d. 15/05)

 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data
 14. 14

  Vervallen aangehouden motie

  Loading data
 15. 15

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data