Plenair debat : Debat over de NVWA

De vergadering is geweest

13 februari 2020
16:40 - 21:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over producten die onterecht als biologisch worden verkocht

  Loading data
 2. 2

  Reactie op een bericht inzake grootschalige fraude met onder meer biologisch eten

  Loading data
 3. 3

  Rapport 2Solve inzake onderzoek naar kleine- en middelgrote slachthuizen

  Loading data
 4. 4

  Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten en reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen

  Loading data
 6. 6

  Geen doorgang nieuwe testfase kopverdover

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Loading data
 8. 8

  Wijziging salmonellabestrijding pluimvee

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van het rapport 2Solve en overige toezeggingen NVWA

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data