Plenair debat : Debat over de VN-top over biodiversiteit

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat de wereldvoedselvoorziening in gevaar is door het verlies aan biodiversiteit

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over de brief van de Metropoolregio Amsterdam hebben over zorgen rond biomassa

  Loading data