Plenair debat : VAO Rapporten inzake het WODC (AO d.d. 06/03)

De vergadering is geweest

13 maart 2019
16:30 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data