Plenair debat

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens debat