Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 17/01)

 6. 6

  VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 17/01)

 7. 7

  Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitspraak van de Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel en dat het middel moet worden verboden (FD, 17 januari 2019)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Ouwehand: vooraankondiging Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019 (AO d.d. 23/01), nog deze week inclusief stemmingen

 9. 9

  Het lid Asscher: dertigledendebat met de minister-president over de verhoudingen in de coalitie (Telegraaf.nl, 17 januari 2019)

 10. 10

  Het lid Alkaya: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het WRR rapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’ (Wrr.nl, 17 januari 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Fritsma: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘CDA en D66 willen een soepeler kinderpardon’ (AD, 19 januari 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Ojik: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het uitzetten van kinderen gedurende onderhandelingen over een kinderpardon

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over schadelijke lekkage bij aardwarmte projecten (Trouw, 21 januari 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van der Lee: verzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om alle stukken rondom de cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken (t.b.v. het debat over het Klimaatakkoord)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Özütok: brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de staatssecretaris afziet van het vergemakkelijken van het aanvragen van een genderneutraal paspoort (Nu.nl, 21 januari 2019)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Extra 'klimaat-tegenslag' kabinet; nog eens 9 megaton CO2-reductie nodig’ (Nos.nl, 21 januari 2019)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Lacin: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ’Ubers gaan niet verzekerd de weg op’ (Telegraaf.nl, 22 januari 2019)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Nijkerken-De Haan: verzoek de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010) met twee weken uit te stellen n.a.v. de brief van het ministerie SZW en de Belastingdienst met betrekking tot de uitvoering van het Kindgebonden Budget

 19. 19

  Het lid Hijink: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk’ (Gelderlander.nl, 19 januari 2019)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van Gerven (SP) bij verzoek Agema (PVV) Brief van de minister voor Medische Zorg over de uitkomsten van de te behandelen dossiers van De Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Loading data
 21. 21

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam

 22. 22

  Inhandenstelling

  Loading data
 23. 23

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Correctie bij stemming over de motie van het lid Karabulut c.s. (21501-02-1946) en de motie van het lid Voordewind c.s. (21501-02-949)