Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

22 januari 2019
15:00 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over het gebruik van contant geld in de samenleving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (34956)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het Actieprogramma Werken in de zorg

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het beëindigen van de groot projectstatus van de projecten Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas (18106, nr. 246)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34606)

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 (22112, nr. 2741)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data