Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Te agenderen vóór het kerstreces: VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 12/12)
5
Te agenderen vóór het kerstreces: VSO over de stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen (34638-4)
6
Te agenderen vóór het kerstreces: VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12)
7
Te agenderen na het kerstreces: VAO PGB (AO d.d. 12/12)
8
AFVOEREN: VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11)
9
AFVOEREN: VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)
10
AFVOEREN: Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding
11
Het lid Leijten: dertigledendebat met de minister-president over de reactie op het bericht dat Unilever met dividendbelasting nooit naar Nederland zou komen (Kamerstuk 32637-340)
12
Het lid Van Gerven: verzoek het debat over het toezicht op medische implantaten in januari in te plannen naar aanleiding van de berichten over belangenverstrengeling tussen artsen en medische hulpmiddelenfabrikanten (Ftm.nl, 13 december 2018)
14
Het lid Fritsma: verzoek het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12) nog vandaag in te plannen inclusief stemmingen
15
Het lid Van Aalst: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het TNO rapport inzake de Stint