Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 december 2018
13:30 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brief:

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Te agenderen vóór het kerstreces: VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 12/12)

 5. 5

  Te agenderen vóór het kerstreces: VSO over de stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen (34638-4)

 6. 6

  Te agenderen vóór het kerstreces: VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12)

 7. 7

  Te agenderen na het kerstreces: VAO PGB (AO d.d. 12/12)

 8. 8

  AFVOEREN: VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11)

 9. 9

  AFVOEREN: VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding

 11. 11

  Het lid Leijten: dertigledendebat met de minister-president over de reactie op het bericht dat Unilever met dividendbelasting nooit naar Nederland zou komen (Kamerstuk 32637-340)

 12. 12

  Het lid Van Gerven: verzoek het debat over het toezicht op medische implantaten in januari in te plannen naar aanleiding van de berichten over belangenverstrengeling tussen artsen en medische hulpmiddelenfabrikanten (Ftm.nl, 13 december 2018)

 13. 13

  Het lid Beckerman: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht. (Ad.nl, 11 december 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Fritsma: verzoek het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12) nog vandaag in te plannen inclusief stemmingen

 15. 15

  Het lid Van Aalst: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het TNO rapport inzake de Stint

 16. 16

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data