Plenair debat : Aansluitend aan de voortzetting Europese top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad)

De vergadering is geweest

12 december 2018
17:10 - 17:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 13 en 14 december 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018

  Loading data