Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

27 november 2018
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Terrorisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Auteursrecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Regeldruk

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34683)

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Toepassing artikel 68 Grondwet

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (33812-5)

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Transportraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Politie (ICT)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Brandweer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VSO Besluit privatisering Intravacc

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data