Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Transportraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Sociaal domein
Stenogram
Download Stemming motie Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Brandweer
Stenogram
Download Stemmingen moties Regeldruk
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Besluit privatisering Intravacc
Stenogram
Download Stemming motie Bescherming en behoud van erfgoed
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 27 november 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Toepassing artikel 68 Grondwet
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties ingediend Politie (ICT)
Stenogram
Download Stemmingen moties Strafrechtelijke onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang van de begroting SZW 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2019
Stenogram
Download Stemming Wijziging Regeling parlementair en extern onderzoek
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Auteursrecht
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties EU-voorstellen Veiligheidsunie
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Terrorisme
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Defensie 2019

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

6
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11
Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

13
17
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

21
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

23
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018