Plenair debat

Aansluitend aan de Regeling van Werkzaamheden: Begroting Buitenlandse Zaken (35000-V) (re- en dupliek)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Buitenlandse Zaken 2019

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat