Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken)

De vergadering is geweest

8 november 2018
14:25 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data