Plenair debat

Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Debat over de Staat van de Europese Unie
8
VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018 (AO d.d. 06/11)
9
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie cruciale informatie achterhield over de veiligheid van de Stint
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van de 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen
14
Het lid Leijten: verzoek het VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 06/11) nog deze week te agenderen inclusief stemmingen
17
Het lid Westerveld: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van Unicef dat de ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland groot is (AD, 7 november 2018)