Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie (AO d.d. 01/11)
7
VAO Regeldruk (AO d.d. 01/11)
9
Het lid Krol: verzoek het VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09), het VAO Nationale woonagenda (AO d.d. 27/09) en het VAO Woonaangelegenheden (AO d.d. 18/10) nog deze week te agenderen
11
Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Ad.nl, 2 november 2018)

13
Het lid Asscher: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Justitie en Veiligheid over agressie en verbaal geweld tegen mensen in het onderwijs, de zorg en de rest van de publieke sector (Volkskrant, 30 oktober 2018)

14
Het lid Van Brenk: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Nieuwe cijfers: nog altijd overlijden mensen aan Q-koorts’ (Nos.nl, 3 november 2018) en betrekken bij het dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts

15
Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het ongeval met een varkenstransport waarbij vele varkens zijn omgekomen (1037againstanimalcruelty.com, 3 november 2018)

16
Het lid Wassenberg: brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het terugkomen op en afzwakken van de ambitie om koploper proefdiervrij innovatie in 2025 te zijn (Ncadierproevenbeleid.nl, 18 mei 2018)

17
18
Het lid Dik-Faber: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Nos.nl, 5 november 2018)

21
Het lid Gijs van Dijk: vooraankondiging VAO Stint (AO d.d. 06/11), zo snel mogelijk
23
Opnieuw aan te houden moties