Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 november 2018
15:45 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie (AO d.d. 01/11)

 7. 7

  VAO Regeldruk (AO d.d. 01/11)

 8. 8

  Het lid Van Gerven: brief van de minister voor Medische Zorg over de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis

  Loading data
 9. 9

  Het lid Krol: verzoek het VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09), het VAO Nationale woonagenda (AO d.d. 27/09) en het VAO Woonaangelegenheden (AO d.d. 18/10) nog deze week te agenderen

 10. 10

  Het lid Fritsma: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het feit dat ook Kroatië heeft besloten om het VN migratiepact niet te ondertekenen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Agema: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Ad.nl, 2 november 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Agema: brief van de minister voor Medische Zorg over forse overschrijdingen van de Treeknormen in de ziekenhuiszorg (Ad.nl, 3 november 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Asscher: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Justitie en Veiligheid over agressie en verbaal geweld tegen mensen in het onderwijs, de zorg en de rest van de publieke sector (Volkskrant, 30 oktober 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Brenk: brief van de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Nieuwe cijfers: nog altijd overlijden mensen aan Q-koorts’ (Nos.nl, 3 november 2018) en betrekken bij het dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ouwehand: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het ongeval met een varkenstransport waarbij vele varkens zijn omgekomen (1037againstanimalcruelty.com, 3 november 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Wassenberg: brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het terugkomen op en afzwakken van de ambitie om koploper proefdiervrij innovatie in 2025 te zijn (Ncadierproevenbeleid.nl, 18 mei 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Lacin: brief van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Cabinemedewerkers Ryanair Eindhoven ontslagen’ (Nos.nl, 5 november 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Dik-Faber: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Nos.nl, 5 november 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘NCTV: rechts-extremisme gevaar voor Nederlandse maatschappij’ (Nos.nl, 5 november 2018)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Lustmoordenaar gaat op verlof’ (Telegraaf.nl, 6 november 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Gijs van Dijk: vooraankondiging VAO Stint (AO d.d. 06/11), zo snel mogelijk

 22. 22

  Inhandenstelling

  Loading data
 23. 23

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data