Plenair debat : Begroting Binnenlandse Zaken (35000-VII) incl. Gemeentefonds (35000-B) en Provinciefonds (35000-C) (voortzetting)

De vergadering is geweest

18 oktober 2018
11:00 - 17:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (B)

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (C)

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeentefonds en Provinciefonds op 16 oktober 2018

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data