Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 oktober 2018
14:15 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10)

 6. 6

  Het lid Klaver: brief over het besluit van het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen

  Loading data
 7. 7

  Het lid Kröger: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat miljoenen huizen in Nederland, volgens de WHO, last hebben van te veel lawaai (Rltnieuws.nl, 10 oktober 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Raan: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het stelselmatig misgaat met dierenwelzijn en hygiëne in de Nederlandse slachthuizen (Groene.nl, 9 oktober 2018)

 9. 9

  Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Raad Algemene Zaken 16 oktober 2018 (AO d.d. 11/10), nog donderdag te houden, inclusief stemmingen

 10. 10

  Het lid Buitenweg: brief van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederland op de vingers is getikt wegens mensenrechtenschending over detentieomstandigheden op Sint Maarten, te ontvangen voor de voortzetting van de Begroting Koninkrijksrelaties

  Loading data
 11. 11

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 12. 12

  Correctie bij stemming over de gewijzigde motie van het lid Wörsdörfer 21501-30, nr. 443 was nr. 441