Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting)

De vergadering is geweest

4 oktober 2018
14:00 - 21:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een reactie van het CPB inzake de koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data