Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (eerste termijn Kamer)

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
10:15 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers

  Loading data