Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief Kamer:

  Loading data
 6. 6

  Het lid Renkema: verzoek uitstel Stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Participatiewet (punt 10 op de Stemmingslijst) en een brief te ontvangen over de motie Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid (34352, nr. 126)

  Loading data
 7. 7

  Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Vleeskwekers zijn steeds verder, maar de weg naar het schap is nog lang’ (Nos.nl, 26 september 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Kabinet wil van iedereen die wapenvergunning aanvraagt of verlengt voortaan ras of etnische afkomst vastleggen’ (Volkskrant.nl, 27 september 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Klaver: brief van de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Klimaatakkoord komt er dit jaar niet, spanning in coalitie’ (Nos.nl, 27 september 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Snels: brief van de staatssecretaris van Financiën over de dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers, te ontvangen vóór de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Snels: verzoek aan het kabinet het CPB om een reactie te vragen over de koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019 (AD, 2 oktober 2018), te ontvangen vóór aanvang van de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 12. 12

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’ (Telegraaf, 29 september 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Karabulut: verzoek de spreektijd te verruimen bij het debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië (naar 6 minuten)

 14. 14

  Het lid Smeulders: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Werkgevers willen ook verplichte verzekering voor zzp'ers’ (Nos.nl, 1 oktober 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Lacin: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Ryanair sluit basis op Eindhoven Airport, pilotenvakbond 'niet onder de indruk'’ (Omroepbrabant.nl, 1 oktober 2018)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Jasper van Dijk: verzoek het debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten zo snel mogelijk in te plannen (n.a.v. Nieuwsuur, 1 oktober 2018)

 18. 18

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat Unilever haar beschermingsconstructies verlaagt, door de 250-dagenregel ‘dood te verklaren’ (Telegraaf, 2 oktober 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Diks: Verzoek het debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen spoedig te agenderen, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Commandos op pad met helm die aanvoelt als karton’ (Ad.nl, 2 oktober 2018)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met nadere toelichting over de nota van wijziging bij Wet Wijziging van de Pensioenwet (34934)

  Loading data
 21. 21

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici

 22. 22

  AFVOEREN: Dertigledendebat over naleving van wet- en regelgeving door banken

 23. 23

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data