Plenair debat : VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

De vergadering is geweest

8 november 2018
18:35 - 18:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data