Te behandelen zaken

2
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

8
VAO Toepassing artikel 68 Grondwet (AO d.d. 05/07)
9
Het lid Ellemeet: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de farmaceutische industrie meer sponsort (Volkskrant, 17 juli 2018)

10
Het lid Kuzu: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Minister Blok: mensen uit verschillende culturen leven niet vreedzaam samen’ (Nos.nl, 18 juli 2018)
11
Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘VN-onderzoekers willen vervolging legertop Myanmar voor genocide’ (Nrc.nl, 27 augustus 2018)
12
Het lid Markuszower namens Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat uit vergelijkend onderzoek van de consumentenbond naar 50 inspectierapporten, 48 thuiszorgorganisaties niet voldoen en er daardoor veel en grote risico’s genomen worden met thuiswonende hoogbejaarden, gehandicapten en chronisch zieken (Telegraaf, 2 augustus 2018)

13
Het lid Arno Rutte: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’ (Telegraaf, 3 augustus 2018)

14
Het lid Diks: verzoek het dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn om te zetten in een debat na ommekomst van de informatie

16
Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Huurverhoging jaagt inflatie op’ (FD, 8 augustus 2018)

18
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het niet mogen produceren van het middel CDCA door UMC Amsterdam en de pogingen van fabrikant Leadiant om over de rug van patiënten en de Nederlandse premiebetaler een miljoenenwinst te realiseren (Nrc.nl, 10 augustus 2018)

19
Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over de beslissing van Treant om de klinische verloskunde van de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen te sluiten (Dvhn.nl, 22 augustus 2018)

20
Het lid Van Rooijen: interpellatie met de minister van Financiën over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting
21
Het lid Van Rooijen: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Vastgoedfondsen willen dividendbelasting blijven betalen’ (Telegraaf.nl, 3 september 2018)
22
Het lid Hijink: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afnemende vaccinatiegraad en de mogelijke noodzaak om over te gaan tot een vaccinatieplicht

23
Het lid Diertens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het WRR-rapport ‘Van verschil naar potentieel. Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’

24
Het lid Beertema namens Popken: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht dat Stegeman langs de bewaking kon glippen en een nepbom kon plaatsen (Telegraaf.nl, 29 augustus 2018)

25
Het lid Sienot: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Nederland blijft kampen met droogte’ (Rijksoverheid.nl, 30 augustus 2018)

26
Het lid Azarkan: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Asielkinderen Lili en Howick moeten ons land uit’ (Metronieuws.nl, 24 augustus 2018)
27
Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over de gang van zaken rond de mensenrechtentulp dit jaar (Telegraaf.nl, 3 september 2018)

28
Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Fiscus hield stukken achter over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag’ (Trouw.nl, 4 september 2018)

29
Het lid Van Kent namens Jasper van Dijk: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude’ (Nos.nl, 3 september 2018)
30
Het lid Beckerman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘KNMI: 'Ook bevingen bij zoutwinning Groningen'’ (Rtvnoord.nl, 3 september 2018)

31
Het lid Nijboer: dertigledendebat met de minister van Financiën over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis
32
Het lid Alkaya: verzoek het dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief over het bericht ‘ING schikt voor honderden miljoenen wegens faciliteren witwassen’ (Nos.nl, 4 september 2018)

34
Het lid Pieter Heerma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Salafisme drijft wig’ (Telegraaf.nl, 4 september 2018)

35
Het lid Baudet: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over de arbeidsomstandigheden bij de politie
36
AFVOEREN: Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III
37
AFVOEREN: Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs
38
Ingetrokken: VSO over het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’ (31289, nr. 358)
39
Opnieuw aan te houden moties

40
Inhandenstellingen