Plenair debat

Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Inschattingsfouten van instanties bij begeleiding van dader metromoord

Te behandelen zaken

2
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 december 2019, over vertrouwelijke inzage in het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het optreden van het Amsterdam UMC inzake begeleiding dader metromoord

3
Moties ingediend tijdens het debat