Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 juli 2018
15:45 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  vóór het reces: VAO Water (AO d.d. 28/06)

 7. 7

  vóór het reces: VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat (27858-429)

 8. 8

  na het reces: VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 28/06)

 9. 9

  na het reces: VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06)

 10. 10

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Beckerman: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34 957), en deze week nog een 3e termijn te houden

 12. 12

  Het lid Rog: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media met een overzicht van alle klachten over LVO die sinds 2016 bij de onderwijsinspectie zijn binnengekomen, te ontvangen vóór het debat over onregelmatigheden bij examens van VMBO-leerlingen in Maastricht

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Fouten AMC bij begeleiding pleger van metromoord’ (Volkskrant, 30 juni 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kuzu: brief van de minister-president over het bericht ‘Aboutaleb: kabinet moet excuses aanbieden voor slavernijverleden’ (Nos.nl, 30 juni 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Jetten namens Paternotte: vooraankondiging VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 04/07), nog deze week inclusief stemmingen

 16. 16

  Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de intimidatie van een moskeegemeenschap in Oosterhout

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Trouw.nl, 2 juli 2018)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Verhoeven: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘ICT-projecten overheid 1 miljard te duur’ (Nos.nl, 2 juli 2018)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Azmani, voorzitter commissie Europese Zaken: debat over de informele Europese top van 20 september 2018

 20. 20

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rommelige gang van zaken rond het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en het niet betrekken van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Bwtinfo.nl, 2 juli 2018)

 21. 21

  Het lid Nijboer: brief van de minister van Financiën over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon (Nos.nl, 3 juli 2018), te ontvangen voor het debat over de voorjaarsnota 2018

  Loading data
 22. 22

  Het lid Thieme: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat stelt dat de landbouw een koerswijziging nodig heeft (Pbl.nl, 3 juli 2018)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Smeulders: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘OESO: Nederland vaart wel, maar rol zzp'ers baart zorgen’ (Nos.nl, 2 juli 2018)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Van der Molen: vooraankondiging VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 04/07), nog deze week inclusief stemmingen

 25. 25

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten

 26. 26

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte

 27. 27

  Inhandenstelling

  Loading data
 28. 28

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data