Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
vóór het reces: VAO Water (AO d.d. 28/06)
7
vóór het reces: VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat (27858-429)
8
na het reces: VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 28/06)
9
na het reces: VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06)
10
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

11
Het lid Beckerman: verzoek uitstel stemmingen Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34 957), en deze week nog een 3e termijn te houden
12
Het lid Rog: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media met een overzicht van alle klachten over LVO die sinds 2016 bij de onderwijsinspectie zijn binnengekomen, te ontvangen vóór het debat over onregelmatigheden bij examens van VMBO-leerlingen in Maastricht

13
Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Fouten AMC bij begeleiding pleger van metromoord’ (Volkskrant, 30 juni 2018)

15
Het lid Jetten namens Paternotte: vooraankondiging VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 04/07), nog deze week inclusief stemmingen
17
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Trouw.nl, 2 juli 2018)

18
Het lid Verhoeven: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘ICT-projecten overheid 1 miljard te duur’ (Nos.nl, 2 juli 2018)

19
Het lid Azmani, voorzitter commissie Europese Zaken: debat over de informele Europese top van 20 september 2018
20
Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rommelige gang van zaken rond het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en het niet betrekken van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Bwtinfo.nl, 2 juli 2018)
21
Het lid Nijboer: brief van de minister van Financiën over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon (Nos.nl, 3 juli 2018), te ontvangen voor het debat over de voorjaarsnota 2018

22
Het lid Thieme: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat stelt dat de landbouw een koerswijziging nodig heeft (Pbl.nl, 3 juli 2018)

24
Het lid Van der Molen: vooraankondiging VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 04/07), nog deze week inclusief stemmingen
25
AFVOEREN: Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten
26
AFVOEREN: Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte