Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (voortzetting)

De vergadering is geweest

6 december 2018
18:45 - 20:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet herziening partneralimentatie (34231)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overgenomen amendementen

  Loading data

  Loading data