Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/06)
4
VSO over de berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog
5
VAO Stand van zaken fosfaatrechten (AO d.d. 27/06)
6
VAO NAVO (AO d.d. 27/06)
7
VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/06)
8
VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27/06)
9
VAO Sportbeleid (AO d.d. 28/06)
10
na het reces: VAO MIRT (AO d.d. 27/06)
11
na het reces: VAO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 27/06)
12
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

13
Het lid Van Meenen: verzoek het debat over onregelmatigheden bij examens van VMBO-leerlingen in Maastricht te verplaatsen naar volgende week
15
Het lid Ellemeet: verzoek vandaag nog te stemmen over de moties ingediend bij het debat over verpleeghuizen
16
Het lid Lacin: vooraankondiging VAO Luchtvaart (AO d.d. 03/07)
17
Het lid Paternotte: vooraankondiging VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 03/07)
18
AFVOEREN: Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken
19
AFVOEREN: Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie
20
AFVOEREN: Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering
21
AFVOEREN: Dertigledendebat over institutionele beleggers die in teerzandolie beleggen
22
Vervallen aangehouden moties